Този музей на открито бележи един от повратните моменти в европейската история от късното Средновековие. Още през 1444 г., близо до Варна, се провежда битка между унгарско-полската армия и войските на османския султан Мурад II. Християнската армия е победена и това

води до няколко века турско владичество в региона, което продължава почти до края на 19 век. Вергенско-полските войски бяха водени от краля и народния герой Владислав Варненчик. На мястото на смъртта му този парк е създаден с мемориален комплекс, мавзолей и саркофаг на героя. В музея се помещава изложба на оръжия и доспехи от 15-ти век, открити от археолозите на бойното поле и други уникални материали, датиращи от тази епоха. Отделете достатъчно време, за да посетите този парк, защото до него се намират тракийските надгробни могили, именно тези, в чиито гробници е открито прочутото тракийско злато.
Адрес: Парк-музей „Битка при Варна”, бул. "Ян Хунияди" 1, 9027 Музей В. Варненчик, Варна, България.