Зъбът Чирпан принадлежи на голяма маймуна, живяла преди 7 милиона години.
Артефактът е открит близо до града от любител палеонтолог още през 2007 година. Дълга и старателна проверка беше извършена от Френската академия на науките. Учените са

установили, че това е най-старата находка в света, принадлежаща към най-старата известна наука за хоминидите. То е направено по време на проучване на масовото погребение на животни от късния миоцен (10,7 -5,3 милиона години пр. Н. Е.) В пясъчна кариера в района на Азмак. Това е премоларният зъб на голямата маймуна Graecopithecus sp., Който е живял преди 7,24 милиона години и е подобен на Grecopithecus (праисторическият хоминид е живял в Европа). Френски учени смятат, че откритието може да промени традиционното разбиране за еволюционната линия на развитие на вида. „Може да се твърди, че човешките предци не са от африкански произход, но преди 7 милиона години те са напуснали Балканите. И едва след това мигрираха в Африка ", - Сигурен е професор Николай Спасов. Сега той и ръководителят на Парижката лаборатория за човешка еволюция Денис Гераадс продължават разкопките край Чирпан. Надяват се да открият още някои останки от мистериозния предман.