Цената на горивата засяга всеки един от нас. При рязък скок, тя се усеща както при зареждане на колата от бензиностанция, така и при покупка на хранителни или други продукти. Много хора не знаят от какво точно зависи цената на горива и как се определя нейната стойност.

С помощта на експертите по търговия с горива – dieselor.bg ще разгледаме основните фактори, които влияят при ценообразуването на дизела и бензина за крайния потребител.

Добив и рафиниране

Цената на суровия петрол, познат още като черно злато, е само една част от крайната стойност на дизела или бензина, която зареждаме по бензиностанциите.

Той не може да се използва във формата в която е добит. За да се превърне в гориво, петролът трябва да мине без рафинерия, където да се дестилира в горива.

През изминалото десетилетие цената за рафиниране е била средно около 14% от тази на дизела по бензиностанциите.

Разходите за производство на дизел варират спрямо сезоните, националните изисквания за качество и добавки като етанол.

Цената на горивата се определя и частично от факторите на търсене и предлагане на различните сортове суров петрол. През летните сезони това търсене е традиционно по-високо в сравнение със зимните.

Стойността на дизела и бензина, като готов продукт за крайния потребител, е приблизително около 15-20% при закупуването както на едро, така и на дребно.

Дистрибуция и съхранение

Друг фактор, за определяне цената на горивата, са дистрибуцията и съхранението.

След като бъдат рафинирани горивата, те се прехвърлят в цистерни и се изпращат до местните бензиностанции и дистрибутори.

Тези фирми се нуждаят от персонал и техника, с които да обслужват клиентите си както на едро, така и на дребно. Тези разходи също влизат в определянето на цената на горивата.

Към тях се добавя и печалбата на фирмата дистрибутор, която е важна, за да може да продължи да функционира бизнеса.

Всички тези надбавки също са около 20% от крайните цени на горивата в бензиностанциите.

Акциз и ДДС

Най-голям процент за определянето на цените на горивата на едро и дребно са акцизите и ДДСто, наложено върху тях.

Европейският съюз е наложил минимална ставка на акциза на горивата за страните членки от €607 на 1000 литра гориво. Това е основната причина за разминаването на цените в различните държави на стария континент.

България е въвела такъв от €626,38 или 1223,94лв (при фиксиран курс) за 1000 литра за бензин и €666,10 или 1303,55лв за 1000 литра дизел.

Освен това горивата у нас са обложени и с ДДС от 20%, което се поема от крайния потребител, заредил на дребно от бензиностанции или на едро дизел за земеделие.

Акцизът е фактор, които е различен за всяка държава, който е основната част при определянето на крайната сума на горивата, като дялът, който заема, е приблизително 40% + 20% за ДДС (за България).

В каква валута се търгува суровият петрол?

Основната валута, в която се търгува черното злато, е щатския долар, докато готовия за употреба продукт се предлага в зависимост от националната валута на държавата в която се купува.

Постоянно променящият се курс на валутите спрямо долара също влияе на финалната цена на горивата, независимо дали е зареждане на дребно от бензиностанцията или дизел за земеделие на едро.

Геополитическите сътресения

Политиката и по-точно международната, също играе важна роля при определянето на крайната сума на горивата.

Световните лидери в добива на черно злато са САЩ, Руската федерация и държавите членки на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Всяка от тези държави производители на суров петрол може да намали или увеличи добива на черното злато с което да повлияе на цените на които се търгува.

Този ефект се получава благодарение на свободния пазар, в който се намира търговията с горива. Ако търсенето на петрол е по-голямо от това на добивания, то цената му, по пътя на пазарната логика, ще скочи.

Резките геополитически трусове, като войната в Украйна, също могат да повлияят на ценообразуването на горивата.

 

Цената на суровият петрол и горницата му, поставена от дистрибутора, определят само по 1/5 от цената да горивата за крайните клиенти, докато акцизите и ДДС около 60% от цената на горивата, които купуваме.